Liten og ny i barnehagen

5-årig folkehelseprosjekt i Trondheim kommune

Liten og ny i barnehagen er en del av det nasjonale «Program for folkehelse i kommunene». Et hovedelement i Program for folkehelsearbeid i kommunene er å tilrettelegge for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy, samt stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om utviklingsarbeidet. 

Trondheim kommune har som målsetning at folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen skal utvikle en forskningsbasert modell for tilvenning i barnehage

Les kronikken God barnehagestart for «koronabarna»

Publisert på Barnehage.no 18.06.2021

Av: May Britt Drugli, Anne Synnøve Brenne, Margrethe Midtsand

Les kronikken Barnehagekvaliteten for de yngste kan forbedres

Publisert på Forskersonen.no 29.06.2021

Av: May Britt Drugli