Liten og ny i barnehagen er en del av det nasjonale «Program for folkehelse i kommunene». Et hovedelement i Program for folkehelsearbeid i kommunene er å tilrettelegge for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsmåter, tiltak og verktøy, samt stimulere til samarbeid mellom kommunesektoren og forskningsmiljøer om utviklingsarbeidet. 

Trondheim kommune har som målsetning at folkehelseprosjektet Liten og ny i barnehagen skal utvikle en forskningsbasert modell for tilvenning i barnehage