Å starte i barnehagen

En stor overgang og ny tilværelse

I Norge går nesten åtte av ti ettåringer og ni av ti toåringer i barnehage.

Å begynne i barnehage er starten på en ny periode i livet for små barn. Livet i barnehagen er ganske annerledes enn livet hjemme, og overgangen er stor for alle barn. Mengden nye inntrykk er nok mest overveldende i starten. Mange nye mennesker, høye lyder, nye rom, nye lukter og smaker. Barnets trygghet er essensielt for både trivsel, utforsking og utvikling, og gjennom å få god tid til å venne seg til det nye miljøet. En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag.

smiling kid playing with toy
Det er spennende å komme til et nytt miljø og utforske nye leker, men barn trenger foreldrene sine i nærheten i starten for å være trygge nok til å kunne utforske og bli kjent.
  • Skriv en liten artikkel om overgang/å starte i barnehagen/bakgrunn for prosjektet.

Hvordan kan du legge tilrette for at barnet får en god start på barnehagelivet:

  • Besøk barnehagen flere ganger før barnet skal starte.

Mange barnehager tilbyr å komme på korte besøk før oppstart, andre har kanskje ikke dette som en rutine. Om du ikke blir tilbudt å komme på besøk så spør om dere kan komme innom, dette er sannsynligvis noe de fleste barnehager vil synes er positivt. Dersom barnet har eldre søsken i barnehagen er det fint om barnet noen ganger kan være med å hente eller bringe, da blir det naturlige besøk der barnet får erfaringer knyttet til barnehagen som miljø.

  • Bruk god tid i tilvenningen – minst fem dager.

Å venne seg til barnehagen tar tid, og foreldre bør sette av god tid til å kunne være sammen med barnet i barnehagen den første tiden. Man bør minst være tilstede sammen med barnet i fem dager, men mange barn trenger også lengre tid enn dette. Mamma og pappa er barnets trygghet, og med tryggheten tilstede kan barnets kapasitet brukes på å utforske alt nytt og bli kjent med nye mennesker. Barnet bør ha knyttet seg til minst en av de ansatte før foreldrene drar.

  • Oversett barnet til personalet.                                                                                             

Foreldre kjenner og forstår sitt barn godt. Barn som enda ikke har et verbalt språk er avhengig av at omsorgspersonene kommuniserer deres behov og vaner til personalet i barnehagen. Alt fra hva barnet liker å spise, sovevaner, hva barnet liker å gjøre, hvilket kroppsspråk barnet bruker

  • La barnet få ha korte dager i starten.

Små barn blir slitne av å være i barnehagen, særlig de første ukene barnet er alene i barnehagen uten foreldrene sine er krevende uker. Dersom det er mulig er det derfor fint å få kortere dager. Det er også viktig å avpasse aktivitetsnivået på ettermiddag og kveldstid. Etter å ha vært i barnehagen trenger barnet å få være i ro og i nærheten av foreldrene sine.

  • Din trygghet smitter over på barnet. 

Foreldre bør være bevisste på at barn lett oppfatter foreldrenes følelser. Dersom du er usikker eller utrygg kan dette derfor lett smitte over på barnet. Vær åpen til de ansatte om hvordan du føler det dersom du synes det er vanskelig. Ved å snakke med de ansatte om det vil de bedre kunne legge til rette for å trygge deg i situasjonen. Bruk tilvenningsdagene til å spørre de ansatte om alt du lurer på, og vær tydelig på hva ditt barn trenger.

  • Avskjed.

Det er viktig å informere barnet om at du/dere skal gå, uansett hvor lite barnet er. Det er viktig for barnet å se når foreldrene går, selv om det fører til at barnet gråter eller proteserer. Forutsigbarhet er viktig for oss alle, og dersom foreldrene bare «forsvinner» kan dette gi stor utrygghet for barnet. Kosedyr og/eller smokk kan gi ekstra trygghet ved avskjed i tillegg til å få sitte på fanget til en kjent voksen. Dersom barnet gråter når du går og du synes dette er vondt og vanskelig kan du f.eks. avtale med barnehagen at de sender en melding når barnet har roet seg, eller du kan ringe å spørre hvordan det går.