For foreldre i prosjektet

Av: May Britt Drugli, Anne Synnøve Brenne og Margrethe Midtsand

Kjære foreldre

Barnehagen som barnet deres skal begynne i er med i prosjektet «Liten og ny i barnehagen». Prosjektet er Trondheim kommune sin satsning i Program for folkehelsearbeid i kommunene og gjennomføres i perioden 2018-2023 i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge, NTNU og Trøndelag Fylkeskommune. Målet med «Liten og ny i barnehagen» er å utvikle en god modell for tilvenning til barnehagen for de yngste barna i Trondheim kommune.

Foreldre og ansatte har deltatt i evalueringer gjennom hele prosjektperioden og har dermed i stor grad påvirket innholdet i den endelige tilvenningsmodellen. I 2022 vil vi gjennomføre gruppeintervju med et utvalg ansatte og foreldre. Hvis deres barnehage trekkes ut til å delta i denne forskningen, vil dere få tilsendt nærmere informasjon og et samtykkeskjema. Det er frivillig å delta i forskningen.

Hovedmålet for Liten og ny i barnehagen er å finne frem til en felles modell for overgangen hjem-barnehage i Trondheim kommune.

Hvorfor er god tilvenning viktig?

Når ettåringer begynner i barnehagen, er det ikke mulig å forklare dem hvordan denne første store overgangen i livet kommer til å foregå. De trenger derfor at dere foreldre og de ansatte samarbeider til barnets beste, slik at overgangen blir så sømløs som mulig. Målet er at barnehagen blir et positivt tilskudd i barnets liv som gir barna mange nye muligheter for trivsel og utvikling. En god tilvenning der barnet får tid og muligheter til å gjøre seg kjent, sammen med dere foreldre, vil fremme trygge småbarn som kan trives, leke, utforske og lære i barnehagen.

Foreldreaktiv tilvenning

Foreldreaktiv tilvenning innebærer at dere foreldre har en aktiv rolle overfor eget barn i tilvenningsperioden. Det er dere som representerer trygghet for barnet og som derfor er best egnet til å støtte barnet når det nå skal bli kjent i et nytt miljø. Det er dere som kjenner barnets rutiner og vet når barnet trenger trøst og nærhet eller når barnet er klar for lek og utforskning. I løpet av tilvenningsdagene har dere mulighet til å dele denne kunnskapen om barnet med de ansatte.

I «Liten og ny i barnehagen» legges det vekt på at dere foreldre får anledning til å hjelpe barnet med å bli kjent med ansatte og andre barn. Målet er at barnet gradvis erfarer at også barnehagen er et fint og trygt sted å være.

Foreldre = trygghet for små barn


Kontaktpersoner i barnehagen

Hver familie får en eller to kontaktpersoner som har et spesielt ansvar for å ta seg av «sine» barn og foreldre i forbindelse med barnehagestarten. I noen barnehager, der det begynner flere barn samtidig, etableres det smågrupper med for eksempel 2 kontaktpersoner og 3-4 barn med hver sin forelder.

Kontaktpersonen har som oppgave raskt å etablere en relasjon til barnet, slik barnet har en «trygg havn» når dere foreldre ikke lenger er i barnehagen. Det er også viktig at dere foreldre etablerer et godt forhold til kontaktpersonen, da det er noe barnet vil merke.

Hva skjer i forbindelse med tilvenningen?

Før selve oppstarten

Besøk i barnehagen

Foreldre og barn blir invitert til en times besøk i barnehagen cirka en gang i uken i løpet av våren. Også barn som begynner gjennom året blir invitert på noen besøk. Dere vil få tilsendt datoer for besøkene. Under besøkene vil dere møte ansatte som skal jobbe på barnets avdeling, samt andre nye barn og deres foreldre. Besøkene vil handle om å bli kjent i barnehagen og med hverandre, ved være sammen rundt barna. Besøkene gjennomføres inne på barnets avdeling eller på barnehagens uteområde.

Jeg følte vi vant i lotto når vi fikk delta på besøk. Barnet mitt fikk jo tyvstarte på barnehagestarten i ro og mak, og om høsten ble han bare glad for å se igjen barnehagen

Far til ettåring som har vært med i Liten og ny i barnehagen

Foreldremøte

Barnehagen vil invitere til foreldremøte i løpet av våren. Møtet vil blant annet handle om den kunnskapen vi har om små barns behov for trygghet og støtte i forbindelse med barnehagestart, samt hvordan foreldreaktiv tilvenning gjennomføres fra dag til dag.

Foreldresamtale

Dere vil også få tilbud om foreldresamtale med en av barnets kontaktpersoner før barnet begynner i barnehagen. Denne samtalen kan foregå i barnehagen eller hjemme hos dere. Målet med foreldresamtalen er at dere forteller litt om barnet (barnets døgnrytme, hva barnet liker å leke med, hvilken mat barnet liker, hvordan barnet søker trøst med mer) og at kontaktpersonen gir informasjon om barnehagen og tilvenningen. Under foreldresamtalen er det også god mulighet for dere foreldre å stille spørsmål.

La kjente passe barnet

For at barnet ikke skal oppleve det som svært vanskelig at dere går fra barnet i barnehagen når tilvenningsdagene er over, anbefales at dere i tiden før barnehagestart av og til lar noen som kjenner barnet passe han eller henne i korte stunder. Da vil barnet få erfaringer med å si adjø til dere og ikke minst med at dere kommer tilbake etter en stund. Det vil kunne lette avskjeden med dere også i barnehagen.

De første fem dagene i barnehagen

Dere bør fordele dagene

I de fleste barnehager er det kun plass til en forelder per barn per dag. Dere foreldre bes derfor om å fordele de fem dagene mellom dere, slik at begge foreldre får vært noe sammen med barnet under tilvenningen.

Oppholdstid den første uken

Oppholdstiden blir avtalt med kontaktpersonene fra dag til dag, blant annet basert på barnets døgnrytme. I utgangspunktet er det ønskelig at barnet får anledning til å være relativt mye i barnehagen de fem tilvenningsdagene, mens en av dere foreldrene er med og fungerer som barnets trygge base for utforskning av alt det nye. Men hvis barnet blir sliten, avsluttes barnehagedagen tidligere. Hvis barnet ikke får sove i barnehagen, kan det være en ide å ta med barnet hjem eller gå en tur, for så å komme tilbake til barnehagen senere på dagen.

Trenger barn å «øve seg» på å være alene?

Underveis i Liten og ny prosjektet har en del foreldre uttrykt at de ønsker at barnet ganske raskt (dag 2 eller 3) skal trene seg på å være sammen med de ansatte, uten at de selv er til stede. Evalueringene våre viser imidlertid at når foreldre er sammen med barnet sitt i barnehagen i flere dager, blir de fleste barna såpass godt kjent, at det ikke er noe stort problem for dem at foreldrene går om morgenen på dag seks eller senere. Vi vurderer derfor at det fungerer bedre for små barn å få mange dager sammen med foreldrene i barnehagen, og på den måten få en trygg start, heller enn at de tidlig skal øve seg på å være der uten foreldre. Det fører svært ofte til mye gråt og uro. Vi anbefaler at dere eventuelt kan gå fra barnet en kort stund på dag fem og at dette temaet er noe dere snakker med kontaktpersonene om (se planene for de fem første dagene).

Det jeg liker med dette prosjektet er nettopp at barna får tid til å bli kjent og at vi ikke må gå fra dem så fort. Jeg har hatt tre dagers tilvenning før

Mor til ettåring som var med i Liten og ny i barnehagen

Plan som kan tilpasses

Under finner du Beskrivelse av foreldreaktiv tilvenning i fem uker. Her beskrives en plan for de fem første dagene i barnehagen. Det understrekes at denne planen kan endres og tilpasses behovene til det enkelte barn. Noen barn vil ha behov for flere dager for å finne seg til rette og dette vil være noe dere snakker med kontaktpersonene om fra dag til dag. Hvis barnet eller kontaktpersonene blir syke i forbindelse med barnehagestarten, kan det også bli behov for flere tilvenningsdager.


Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.