Når barnet ditt skal begynne i barnehagen

Permisjonstida nærmer seg slutten og barnet ditt skal begynne i barnehagen. De fleste foreldre opplever dette som en stor overgang, både for dem selv og barnet. Noen ser fram til oppstart og er nysgjerrige ovenfor den nye arenaen barnet skal inn på, mens andre kan kjenne på en utrygghet og redsel når det kommer til å overlate barnet til fremmede

Når et barn begynner i barnehagen er det viktig at personalet i barnehagen og dere som foreldre sammen gir barnet en god tilvenningstid og trygg oppstart. Barnet trenger tid for å gjøre seg kjent med den nye arenaen og for å bli trygg. Barn trenger dere foreldre som sin trygge base og trygge havn de første dagene. Kun med dere tilstede kan barnet utforske barnehagen og gradvis venne seg dette nye miljøet.