Forelesning foreldremøte

Vi anbefaler sterkt at barnehagens ansatte selv gir denne forelesningen med de lokale tilpasningene hver enkelt barnehage trenger. Dette for både å ha eierskap til det som formidles til foreldre, og også for at fagligheten til dere som ansatte er tydelig fra første stund. Dette vil kunne bidra til at foreldre bedre kan se hvilken kunnskap dere baserer deres praksis på og hvilke begrunnelser dere har for de valg som tas rundt tilvenningen.

Forelesning/film: Å begynne i barnehagen:

Dersom du ønsker å vise forelesningen som film går KLIKK HER (filmen krever passord/tilgang av hensyn til personvern)

May Britt Drugli om oppstart i barnehagen for ettåringen: