Hva kan du forvente av de ansatte i barnehagen

Når ditt barn skal starte i barnehagen bør du som forelder kunne forvente at:

  • Du får tidlig og god informasjon om oppstarten.
  • Du får tilbud om en oppstartsamtale.
  • Du får en kontaktperson som tar imot barnet og deg som forelder og som er din kontakt i tilvenningsperioden.
  • Personalet er interessert i- og bruker tid på å bli kjent med ditt barn.
  • Personalet tilpasser rutiner og organiserer tid og rom etter ditt barns behov.
  • Personalet er sensitive mot ditt barns behov og gir barnet den støtten det trenger
  • Personalet er imøtekommende.
  • Personalet sørger for en god struktur, organisering og forutsigbarhet gjennom fast dagsrytme og faste aktiviteter.
  • Personalet snakker med deg underveis om hvordan det går og hvordan barnet ditt har det