Pilotprosjektet «Samarbeid for barnets beste»

– utprøving av tiltak for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og foreldre i overgangen fra hjem til barnehage

I 2020 etablerte Liten og ny i barnehagen samarbeid med helsestasjontjenesten i Trondheim kommune gjennom pilotprosjektet Samarbeid for barnets beste. Pilotprosjektet hadde til hensikt å prøve ut tiltak for samarbeid mellom helsestasjonen, barnehage og foreldre i overgangen fra hjem til barnehage for ettåringen.

Erfaringene som ble gjort gjennom prosjektet er sammenfattet i en egen rapport: