Publikasjoner

Omtaler:

Har målt barnehagebarnas stressnivå i tre måneder etter oppstart. Dette fant forskerne

Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende m.fl. 15.06.2023

Kronikker:

Overgang fra hjem til barnehage – en prosess i tre faser

Kronikk på Barnehage.no 03.07.2023

Av: May Britt Drugli

Besøk og flere tilvenningsdager for de små

Publisert som blogginnlegg v/Fagsnakk fra Cappelen Damm 02.04.2022

Av: May Britt Drugli

Barnehagekvaliteten for de yngste kan forbedres

Publisert på Forskersonen.no 29.06.2021

Av: May Britt Drugli

God barnehagestart for «koronabarna»

Publisert på Barnehage.no 18.06.2021

Av: May Britt Drugli, Anne Synnøve Brenne, Margrethe Midtsand


Debatt:

Liten og ny-modellen er god folkehelse

Publisert i Adressa.no 10.01.2023

Av: Elin Aanonli Skimmeli, Enhetstillitsvalgt i barnehage, Fagforbundet Trondheim

Vi har tid og råd til bedre tilvenning i barnehagen

Publisert i Adressa.no 14.12.2022

Av: Line Fjørstad, Bystyrerepresentant (MDG), Stine Børø Szell, Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Trondheim, Nora Malini Sætherø, bystyrekandidat for MDG

Barnehagepedagog: -Jeg har knapt kjent mindre frustrasjon som i denne tilvenningsmodellen

Publisert i Adressa.no 09.12.2022

Av: Lisbeth Stornes, Pedagogisk leder ved Solbakken barnehage

Best for barna, sier forskerne. For dyrt, sier politikerne

Publisert i Adressa.no 05.12.2022


Artikler:

Drugli, MB (2020) Å begynne i barnehagen – små barns prosess- Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, 4, 60-69

https://www.kiibee.dk/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift-2020/ppt-nr-4-2020-may-britt-drugli-%C3%A5-begynne-i-barnehagen-smaa-barns-prosess/