Publikasjoner

Kronikker:

God barnehagestart for «koronabarna»

Publisert på Barnehage.no 18.06.2021

Av: May Britt Drugli, Anne Synnøve Brenne, Margrethe Midtsand

Barnehagekvaliteten for de yngste kan forbedres

Publisert på Forskersonen.no 29.06.2021

Av: May Britt Drugli

Artikler:

Drugli, MB (2020) Å begynne i barnehagen – små barns prosess- Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, 4, 60-69

https://www.kiibee.dk/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift-2020/ppt-nr-4-2020-may-britt-drugli-%C3%A5-begynne-i-barnehagen-smaa-barns-prosess/