Trinn 4: Prosjekt 2021

I 2021 deltar 41 barnehager i “Liten og ny i barnehagen”. Alle barnehagene i prosjektet skal prøve ut besøksmodellen, som i evaluering av 2019 prosjektet pekte seg ut som foretrukket modell, men som i 2020 ikke lot seg gjennomføre. Modellen innebærer at foreldre og barn inviteres til flere organiserte besøk i barnehagen på vår/sommer før oppstart i tillegg til en foreldreaktiv tilvenning i fem dager når barnet begynner i barnehagen.

I tillegg vil 11 av prosjektbarnehagene videreføre arbeidet med å utvikle tiltak for samarbeid mellom barnehage og helsestasjon i overgangen fra hjem til barnehage for ettåringen. To av tiltakene som ble prøvd ut i piloten videreføres i alle barnehagene og vil bli evaluert av RKBU.

Dette året vil 120 barn trekkes ut til å delta i forskningen og det bli gjennomført følgende datainnsamling: 

  • Spyttprøve av barna hjemme cirka en måned før oppstart i barnehagen
  • Spyttprøver av barna i barnehagen på dag 2 og 5 sammen med foreldrene
  • Spyttprøver av barnet på dag 2, 9 og 12 etter at foreldrene ikke lenger er i barnehagen, samt etter 3 måneder
  • Foreldre og ansatte skriver korte logger samme dager som spyttprøver blir tatt 
  • Foreldre og ansatte, helsesykepleiere og styrere deltar i gruppeintervju om sine erfaringer 

Ved å måle stresshormonet kortisol over en lengre periode kan vi undersøke barnas tilvenningsprosess og bidra til økt kunnskap om hvordan denne forløper. Spyttprøvene blir de små barnas «stemme» i evalueringen. Logger og intervju vil gi dybdeinformasjon om tilvenningsprosessen.